ChiroCenter

Click here to edit subtitle

O Nas

Doktor Dubij jest absolwentem Sherman College of Chiropractic w Spartanburg, South Carolina. Uzyskał tam tytuł Doktora Chiropraktyki I Bachelor in Science w 1998 roku. Obecnie jest on licencjonowany w zakresie Chiropratkyki i Fizjoterapii w stanie New Jersey. Od chwili ukończenia studiów aktywnie poszerza swoją wiedzę w dziedzinie terapii naturalnych. Doktor Dubij uczestniczył w wielu seminariach takich jak: Apex Seminarium w Żywieniu, Seminaria Brimhalla o Zdrowiu w Chiropraktyce, Seminaria z Biofizyki w Chiroptaktyce, Terapia Kontroli Pola, Technika Neuro Emocjonalna (NET), Technika Specyfiki Korena, Seminarium na Temat Alergii i Odtruwania Organizmu, Seminarium o Urazach Szyi w Wyniku Wypadków Samochodowych, chcąc wymienić tylko kilka z nich.