ChiroCenter

Click here to edit subtitle

Edukacja Chiropraktyczna

Program zajęć w Sherman College of Chiropractic składa się z czternastu semestrów obejmujących 4824 godziny programu mającego zapewnić wszechstronną i całościową naukę w dziedzinie Chiropraktyki.

Zakres naukowego nauczania obejmuje nastawianie kręgowe i stawowe, fizjologię, anatomię, neurologię, bakteriologię, patologię, biochemię, geriatrię, biopmechanikę kręgosłupa, ortopedię, prześwietlenie, kardiologię, odżywianie, fizjoterapię, przewody pokarmowy i   moczowo-płciowy, i choroby zakaźne. Lekarze Chiropraktycy sa wyszkoleni nie tylko w dziedzinie problemów z kręgosłupem, są oni w formalnie wyuczeni w dziedzinach badania i stawiania diagnozy klinicznej całego ciała.

Kurs nauki jest zaaprobowany przez agencję akredytującą która jest w pełni uznawana prze Departament Nauczania przy Rządzie Stanów Zjednoczonych.